آشیقلار دونیاسی (آشیق‌لیق صنعتی)

آشیق‌لیق مکتبی

احمد ایله عدالت داستانی

احمد ایله عدالت داستانی

 

یازار : علیرضا ذیحق

دیل : تورکجه

فورمات :  pdf

آغیرلیق :  358 kb

دانلود لینکی : یازینین آردین وور

آردین گؤستر
سه شنبه 1392.12.20

طاهر و زهره داستانی

طاهیرله زؤهره داستانی

 

 

یازار : حمید احمدزاده (تئلیم خانلی)

دیل : تورکجه

فورمات :  pdf

آغیرلیق :  2.36 mb

دانلود لینکی : یازینین آردین وور

آردین گؤستر
یکشنبه 1392.12.18

کوراوغلو داستانی

کوراوغلو داستانی (آیری واریانتی)

بو بویلاری واردیر:

1 _ استامبول سفری

2 _ کوراوغلویلا آشیق جنون

3 _ تورکمن سفری

4 _ کوراوغلویلا دمیرچی اوغلو

5 _ ارضروم سفری

6 _ توقات سفری

7 _ روم سفری

8 _ دربند سفری

9_ قوجالیغی

10_ قوشمالار

 

 

یازار : همت علیزاده

دیل : تورکجه

فورمات :  pdf

آغیرلیق :  3.84 mb

">دانلود لینکی : یازینین آردینی تیکله

آردین گؤستر
یکشنبه 1392.12.18

اصلی ایله کرم داستانی

">اصلی ایله کرم داستانین (بیر آیری واریانتی)

 

 

یازار : میرعلی سید سلامت

دیل : تورکجه

فورمات :  pdf

آغیرلیق :  3.77 mb

دانلود لینکی : یازینین آردینی تیکله

آردین گؤستر
یکشنبه 1392.12.18

سیدی ایله تئللی پری_بهرام وگل خندان_علی ولیلی_ قاچاق نبی داستانلاری

سیدی ایله تئللی پری 

بهراملا گول خندان 

علی ایله لئیلی 

قاچاق نبی

 

 

 

یازار : حسین ساعی

دیل : تورکجه

فورمات : pdf

آغیرلیق : 2.27 mb

دانلود لینکی : یازینین آردینی تیکله

آردین گؤستر
یکشنبه 1392.12.18

لیلی مجنون

لیلی له مجنون  

بابا نئیسان لا پریزاد

سرخوش ایله محبوب  

یادیگارلا  گولاباتین  

اسد ایله سلطنت 

 

یازار : حسین ساعی

دیل : تورکجه

فورمات :  pdf

آغیرلیق : 2.14 mb

">دانلود لینکی : یازینین آردینی تیکله

 

آردین گؤستر
یکشنبه 1392.12.18

وانلی گؤیچک _ شاهی خانیم _ شاعر جمعه_ اصلی ایله کرم داستانی

وانلی گؤیچک 

شاهی خانیم 

شاعر ماللا جوما 

اصلی ایله کرم 

 

یازار : حسین ساعی

دیل : تورکجه

فورمات : pdf

آغیرلیق : 2.64  mb

دانلود لینکی : یازینین آردینی تیکله

آردین گؤستر
یکشنبه 1392.12.18

امیر ارسلان رومی_ زال ایله رودابه_ آشیق آلی ایله اسمر خانیمین، داستانلاری

امیر ارسلان رومی 

زال  ایله رودابه 

آشیق آلی لا اسمر خانیم

 

 

یازار : حسین ساعی

دیل : تورکجه

فورمات : pdf

آغیرلیق : 1.87 mb

دانلود لینکی : یازینین آردین تیکله

آردین گؤستر
یکشنبه 1392.12.18

کور اوغلو داستانی

کوراوغلو داستانی

بو بویلاری واردیر:

1_ارزینجان سفری

2 _   بغداد  سفری

3 _    باللیجا سفری

4_   بایازید   سفری

5_ گلین گتیرمه سی

6_ کوراوغلویلا عرب ریحان

7 _ کوراوغلویلا حسن پاشا

8 _ کوراوغلویلا مهری خانیم

9 _ قارس سفری

10 _ شئعرلر

 

یازار : حسین ساعی

دیل : تورکجه

فورمات : pdf

آغیرلیق : 2.37 mb

دانلود لینکی : یازینین آردین تیکله

آردین گؤستر
یکشنبه 1392.12.18

یوسف ایله زلیخا _ شاهزاده جمشید _بدیعی ملک_یارالی دیلغم داستانلاری

یوسف لا زولیخا 

شاهزادا جمشید 

بدیعی ملک 

یارالی دیلقم 

 

 

یازار : حسین ساعی

دیل : تورکجه

فورمات : pdf

آغیرلیق : 1.93 mb

دانلود لینکی : یازینین آردین تیکله

آردین گؤستر
یکشنبه 1392.12.18