بوردان ائندیرین:

 

http://ashiqlarsozu.arzublog.com/uploads/ashiqlarsozu/Ashiq_Baharali.mp3

1392/11/1